Blog

Jezus mówi do ciebie…

Daj mi poznać Twoje drogi…. Jakby na potwierdzenie treści poprzedniego wpisu, o indywidualnym prowadzeniu nas przez Boga, Jeszua przynosi dzisiaj (30 grudnia) słowo poprzez Sarę Young, której podyktował książkę „Jezus mówi do ciebie”. Poniżej treść w oryginale i w tłumaczeniu Więcej…