Rozmowa z Dorotą i Krzysztofem

Dorotę i Krzysztofa poznałem, bo mieliśmy się poznać, a raczej odnowić naszą znajomość, chyba to jest bliższe prawdzie. Laura wyraziła to przepięknie w utworze „Loved You Before” i piosenka ta zamyka naszą rozmowę. Myślę, że wielu z Was znane jest to uczucie rozpoznawania się nawzajem z pozornie przypadkowo spotkanymi osobami.

Dorota i Krzysztof w swym podróżowaniu z Bogiem i w Bogu, zostali pokierowani na ścieżkę służby bliźnim, która wyłoniła się jako Terapie Świadomości. Tak jak Krzysztof wyjaśnia na początku rozmowy, to nie Świadomość jest poddawana terapiom, lecz to Świadomość prowadzi ścieżkami różnych terapii.

Historia Doroty i Krzysztofa mogłaby posłużyć jako scenariusz do filmu, choć niektórzy mogliby chcieć zakwestionować taki scenariusz, jako mało prawdopodobny do zrealizowania się w codziennym życiu. Ale to właśnie jest piękno i niezgłębioną mądrość naszego Stwórcy. Gdy ufamy i poddajemy się Jego Drodze, cuda stają się czymś naturalnym – nie wyróżnikiem, nie nagrodą, lecz naturalnym biegiem rzeczy. Słuchając Doroty i Krzysztofa, nie ma wątpliwości, że to Duch powiał nimi tam, gdzie są obecnie i prowadzi ich w codziennym przemierzaniu kolejnych dni. Ich historia może być inspiracją dla wielu, ale to ich wewnętrzny pokój, światło i łagodność, zaświadczają o ich autentycznej służbie dla tych, którzy do nich przychodzą po wsparcie.

Zapraszam Was serdecznie do wejścia w przestrzeń tej rozmowy. Poniżej legenda poruszanych tematów i odnośniki czasowe do miejsc w zamieszczonym nagraniu.

00:20 Czym są Terapie Świadomości?
03:32 Czy są najlepsze metody?
06:10 Kto jest głównym odbiorcą Terapii Świadomości?
11:07 Kiedy pojawiły się Terapie Świadomości?
13:38 Jeszua a Terapie Świadomości
17:37 Droga szamańska Krzysztofa
22:28 Kurs Cudów i osądy
24:19 Tomasz z Akwinu, mistycy, cierpiętnictwo a dualizm kościoła
26:47 Dobro i zło – kontekst uzdrawiania
28:11 Interesy instytucji, czystość intencji i piękno indywidualnych ścieżek
33:08 Historia spotkania Doroty i Krzysztofa – scenariusz na film o cudach
36:44 Dzieci naszymi nauczycielami
39:17 Rodzicielstwo – potencjalna droga wychodzenia poza małe „miłości”
42:30 Kochaj bliźniego, jak siebie samego – wierność wolnością wyboru
45:16 Przebudzenie – proces nieskończonego przejawiania się Miłości
47:20 Przebudzenie – 51% przepracowanego ego i łaska kolejnych 49%
50:30 Jeszuańska ścieżka Rodu – wspólne podróżowanie i odnajdowanie siebie nawzajem
54:33 Na początku było Słowo – początek i koniec
55:22 Wychodzenie poza słowa….
57:50 Światło w lasach lubelszczyzny
58:58 Loved you before – Laura McGurk

Loved You Before

słowa i muzyka Laura McGurk

I’ve seen you before
I know I’ve seen you before
Even though I’ve only just met you
I know this recognition is true
I’ve seen those eyes before

I known you before
I know I’ve know you before
Even though I’ve only just met you
I know this soul connection is true
I’ve known you before
I know you still
And I always will

I’ve loved you before
I have loved you before
And although everything has changed
This eternal love remains
I’ve loved you before
I love you still , and I always will

I’ve loved you before
I’ve loved you before
I’ve loved you before
I love you now and forevermore
I love you still, and I always will
I loved you before
I love you still, and I always will

Kochałam cię już wcześniej

Widziałam cię już wcześniej
Wiem, że widziałam cię już wcześniej
Nawet jeśli dopiero co spotkaliśmy się
Wiem, że prawdą jest to, co czuję
Już widziałam te oczy wcześniej

Znałam cię już wcześniej
Wiem, że cię wcześniej już znałam
Nawet jeśli dopiero co spotkaliśmy się.
Wiem, że to połączenie dusz jest prawdziwe
Już cię znałam wcześniej
Nadal cię znam
I zawsze będę znała.

Kochałam cię już wcześniej
Kochałam cię już wcześniej
I choć wszystko się zmieniło
Ta wieczna miłość pozostaje

Kochałam cię już wcześniej
Nadal cię kocham i zawsze będę.

Kochałam cię już wcześniej
Kochałam cię już wcześniej
Kochałam cię już wcześniej

Kocham cię teraz i na wieczność
Nadal cię kocham i zawsze będę
Nadal cię kocham i zawsze będę
Kochałam cię już wcześniej
Nadal cię kocham i zawsze będę