Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

Dbając o Twoje dane poniżej przedstawiamy niezbędne informacje na ten temat.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem który decydować będzie jak wykorzystywane są Twoje dane osobowe, jest Marek Konieczniak Wydawnictwo Pokoju Chrystusa  z siedzibą przy ulicy Wyspiańskiego 87, 41-219  Sosnowiec. NIP 644-247-68-72

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, którymi dysponujemy pochodzą tylko i wyłącznie od Ciebie. Dane te podajesz:
a) wysyłając wiadomość e-mail lub kontaktując się za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.pokojchrystusa.pl;
b) umieszczając komentarz na tej stronie;
c) zgłaszając chęć kupienia książki (osobiście, telefonicznie, emailowo lub przez formularz kontaktowy).
2. Twoje dane możemy mieć również pośrednio, z publicznie dostępnych źródeł, a także od naszych partnerów, którzy zbierając dane osobowe dla wykonania własnych celów mogą je nam udostępniać, jeśli wyraziłeś na to zgodę przekazując im te dane.

Zakres przetwarzania danych

1. Dane osobowe
Użytkownicy mogą odwiedzać naszą Stronę anonimowo. Informacje na temat danych osobowych Użytkowników zbieramy tylko w przypadku, gdy podadzą nam oni takie dane dobrowolnie. W zależności od sytuacji mogą to być:
– imię i nazwisko;
– adres zamieszkania lub miejscowość zamieszkania
– adres e-mail;
– numer telefonu;
– dodatkowo nazwa firmy, numer NIP (w przypadku gdy Użytkownikiem jest firma);
– dodatkowe informacje o sobie, które możesz zawrzeć w korespondencji e-mail, lub które możesz podać w trakcie rozmowy telefonicznej;
– udzielone przez Ciebie zgody;
– dane dotyczące płatności (np. numer rachunku bankowego) w przypadku dokonania przez Ciebie płatności.

2. Dane nieosobowe:
Informacje na temat danych nieosobowych Użytkowników możemy zbierać za każdym razem, gdy korzystają oni z naszej Strony. Nieosobowe dane mogą zawierać: nazwę wyszukiwarki, rodzaj komputera i techniczne informacje na temat sposobu łączenia Użytkowników z naszą Stroną, takie jak: system operacyjny, wykorzystywani dostawcy usług internetowych i inne tego typu informacje.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy, gdyż jest to niezbędne w celu prawidłowego wywiązania się z zawartej z Tobą umowy. Potrzebujemy ich w momencie:

 • wysyłania maili, sms lub połączeń telefonicznych z informacjami o zamówieniach, jeśli wyrazisz na to zgodę
 • obsługi zamówienia, tj przyjęcia zamówienia, przekazania go do realizacji, obsługi i rozwiązania potencjalnych problemów, które mogą się przy nim pojawić, pakowania oraz jego wysyłki
 • rozwiązywania reklamacji, zwrotów i obsługi posprzedażowej np. gwarancji, rękojmii
 • obsługi zgłoszeń lub pytań, które są do nas kierowane np. przez formularz kontaktowy lub inną drogą: osobiście, telefonicznie, mailowo
 • obsługi księgowej i podatkowej lub prawnej
 • wyświetlania produktów znajdujących się w naszym wydawnictwie, aby móc jak najlepiej prezentować ofertę, którą pokazujemy Ci na naszych wirtualnych półkach
 • prowadzenia działań marketingowych, aby móc przedstawiać produkty, którymi prawdopodobnie możesz się zainteresować
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy w naszym serwisie
 • przeprowadzania bieżących prac administracyjnych oraz archiwizacyjnych naszych systemów informatycznych
 • prawidłowego wyświetlania pewnych treści na Stronie (np. wyświetlanie komentarzy)
 • analizy plików cookies w celu zrozumienia jak nasi Użytkownicy jako grupa korzystają z usług i zasobów udostępnianych na naszej Stronie

Zgodnie z przyjętą w RODO zasadą celowości podane przez ciebie dane wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. A więc na przykład danych z zapytań emailowych nie wykorzystujemy do wysyłki okresowych emaili informacyjnych, a czas przechowywania poszczególnych kategorii danych dostosowujemy do rodzaju udzielonej zgody.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 1. W przypadku komentarzy zamieszczonych na tej stronie Twoje dane będziemy przechować dopóki istnieje strona www.pokojchrystusa.pl , gdyż umożliwia nam to zachowanie komentarza na stronie.
 2. W przypadku emaili wysłanych do nas przez użytkowników za pośrednictwem formularza na stronie z zapytaniami, prośbą o pomoc i innymi rodzajami zgłoszeń wysłanych z inicjatywy użytkowników, dane przechowujemy przez okres 5 lat od czasu ostatniego kontaktu lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych
 3. W przypadku Twojego wyrażania zgody na przesyłanie Ci emaili informacyjnych, Twoje dane przechowujemy bezterminowo lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie prośby o usunięcie danych.
 4. W przypadku zawarcia przez nas umowy z Użytkownikiem i konieczności przetwarzania przez nas danych w celach rachunkowych, będziemy przetwarzać takie dane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą dane dokumenty księgowe (art. 74 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.). Natomiast jeżeli chodzi o cele podatkowe to dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności danego podatku (art. 70 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.);

Jakie są Twoje prawa?

1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem), ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat tej polityki prywatności lub Twoich praw dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.

Ciasteczka (pliki cookies)

1. Nasza strona może używać  ciasteczek (plików cookies), by poprawić jakość doświadczenia Użytkownika lub analizowania statystyk odwiedzin naszej strony.

2. Ciasteczka (cookies) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera lub smartfona przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

3. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

4. Użytkownik może zablokować ciasteczka (pliki cookies) w ustawieniach swojej wyszukiwarki lub też włączyć funkcję ostrzegania w przypadku, gdy pliki te są wysyłane.

5. Nasza Strona może zawierać treści od postronnych usługodawców (np. linki załączone do nagrań wideo z Youtube’a, do map Google), których użycie może wymagać plików cookies. Zablokowanie plików cookies w twojej wyszukiwarce może uniemożliwić ci korzystanie z tych funkcji.

Osadzone treści z innych witryn

 1. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
 2. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Bezpieczeństwo danych

 1. Szanujemy Twoje prawo do prywatności oraz bezpieczeństwo Twoich danych. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 2.  Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Z kim dzielimy się danymi

Dane osobowe, które nam powierzasz przekazywane będą do firm lub instytucji, które wspierają nas w obsłudze naszej strony. Mogą to być dostawcy rozwiązań informatycznych, a także partnerzy zajmujący się działalnością logistyczną, kurierską lub pocztową.

Jak długo przechowujemy twoje dane

 1. Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.
 2. W przypadku emaili wysłanych do nas przez użytkowników za pośrednictwem formularza na stronie z zapytaniami, prośbą o pomoc i innymi rodzajami zgłoszeń wysłanych z inicjatywy użytkowników, dane przechowujemy przez okres 5 lat od czasu ostatniego kontaktu lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych;
 3. W przypadku Twojego wyrażania zgody na przesyłanie Ci emaili informacyjnych, Twoje dane przechowujemy bezterminowo lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie prośby o usunięcie danych.
 4. W przypadku zawarcia przez nas umowy z Użytkownikiem i konieczności przetwarzania przez nas danych w celach rachunkowych, będziemy przetwarzać takie dane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą dane dokumenty księgowe (art. 74 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.). Natomiast jeżeli chodzi o cele podatkowe to dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności danego podatku (art. 70 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.);

Zmiany w polityce prywatności

Sporadycznie możemy aktualizować swą politykę prywatności. W przypadku wprowadzenia zmian, zaktualizujemy datę na dole strony polityki prywatności. Zachęcamy Użytkowników do częstego sprawdzania tej strony i bycia na bieżąco ze zmianami wprowadzanymi w celu ochrony informacji osobowych, które zbieramy.

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 03.01.2019r.