Wydawnictwo Pokoju Chrystusa

Ojcze, wejdź do ich serc, aby mogli usłyszeć tę prostą Ewangelię… Niech skończą się złudzenia…

Święty Ojcze, niech oni będą we Mnie tak, jak ja jestem w Tobie. Niech zobaczą Prawdę o swym istnieniu, gdyż służyłem im jeszcze zanim nastał czas, a czas jest bliski. Ojcze, wejdź do ich serc, aby mogli usłyszeć tę prostą Ewangelię i aby zobaczyli, że bliski jest czas.

Ojcze, błagam Cię, niech ten czas nastanie teraz i niech przebudzą się do Prawdy naszego zjednoczenia. Niech skończą się złudzenia. Ojcze, niech skończą się złudzenia.

Jeszua / Jezus, Łaska Przebudzenia, Stań się mistrzem czasu

Zdjęcie Hans Braxmeier

CYTATYwybierz cytat dla siebie.

Sam z siebie niczego nie czynię. Nie wiem, czym jest żadna z rzeczy, lecz, dzięki Bogu, mój Ojciec wie! Ja nawet nie wiem, czemu służy ta sytuacja, tak więc będę trwał tutaj jako Obecność Miłości, będę ufał i pozwalał się Jej dziać, wiedząc, że jest jeden Nauczyciel dany światu, ten, którego nazwałem Pocieszycielem, który wie, jak wziąć wszystko, co się dzieje i wpleść w gobelin, który budzi Świętego Syna Boga.

Jeszua /Jezus, Łaska Przebudzenia, Łaska jako rzeczywistość

Doświadczyłeś wielu aspektów Oddzielenia. Znasz dobrze ten świat. Czyż jego powab nie zawiódł cię w oczywisty sposób? Kiedy wybierasz obfitość Królestwa, rodzi się taki sposób życia, który nie wymaga żadnego planowania, żadnych osiągnięć, żadnego zabezpieczania swego przetrwania. Wszystko jest przygotowane dla ciebie, który wpierw służysz Ojcu będącemu w tobie.

Jeszua (Jezus), Listy Jeszuy

Każdego prowadzę drogą dopasowaną do jego możliwości. Maksymalnie optymalną. Dlatego drogi są różne i nie można komuś zazdrościć jego drogi, jego doznań czy łask. Każdy otrzymuje to, co dla niego najwłaściwsze i najlepsze, choćby wydawało się inaczej. Wy nie macie pełnego rozeznania. Dlatego musicie Mi ufać i godzić się na to, co czynię w waszym życiu. Godzić się z radością i ufnością, bo jest to najlepsze ze wszystkiego, co mogłoby być.

Jezus, Świadectwo, A.Lenczewska 147

Na dzień dobry

Jest tylko Miłość Boga. A ja istnieję jedynie po to, by wyrażać tę Prawdę.

Jeszua, Droga Przemiany

Tutaj jest więc punkt nawrócenia, zwrot w siedzibie duszy, do którego musi dojść każdy, kto naprawdę chce szukać Boga: musi on uświadomić sobie, że żyje, jednak nie on sam, lecz Ten, który szerzy moc i Życie, dał mu istnienie. I każdy ma tu jakąś funkcję do spełnienia. To jest jego funkcja i nikogo innego. I nie można jej porównywać. Można jej tylko dać przyzwolenie.

Jeszua, Droga Przemiany

Jesteś paradoksem wszystkich paradoksów, bowiem jesteś wypełniony, a mieszka w tobie jedynie Chrystus. Jednak nie ty żyjesz, ale tylko On. I nawet pojawianie się i przemijanie ciała nie jest twą troską. Zwyczajnie wstajesz rano i po prostu mówisz:

Ojcze, jak byś chciał, abym był dziś obecny?

I coś innego staje się natchnieniem dla twych kroków i twych decyzji. Nie utożsamiasz się już dłużej z owocami swych działań. Już dłużej nie martwisz się, jak mogą one wyglądać, nie porównujesz ich z działaniami innych osób. Po prostu jesteś tam, gdzie jesteś, robisz to, co robisz, i ofiarowujesz to szczodrze, bowiem już dłużej nie jesteś do tego przywiązany.

Jeszua, Droga Przemiany

KsiążkiEbookiAudiobooki

Misja i cel wydawnictwa

Wydawnictwo Pokoju Chrystusa zostało założone, aby udostępniać książki, które zawierają przesłanie Jeszuy (Jezusa) dla człowieka obecnych czasów.

Naszą misją jest wspieranie duchowego rozwoju człowieka poprzez upowszechnianie treści przesłań Jeszuy, Jezusa z Nazaretu.

**********

Więcej o Wydawnictwie w zakładce O nas