Książki

Jeszua (Jezus) swoje przesłania przekazywał i nadal przekazuje na wiele sposobów przez wiele kanałów i przez wielu ludzi. Jedną z tych osób jest Jayem, który przeszedł długą drogę opierania się, zanim poddał się i przyjął rolę, jaką miał wypełniać współpracując z Jeszuą i samemu przechodząc przez proces uzdrawiania.

Owocem współpracy Jeszuy z Jayemem jest to, co zwane jest obecnie Drogą Mistrzostwa, która jest praktyczną ścieżką przekazaną nam przez Jeszuę jako pomoc w przebudzeniu się do świadomości Chrystusa.

Podstawowym celem Wydawnictwa Pokoju Chrystusa jest wydanie następujących pięciu książek, składających się na Drogę Mistrzostwa:

oraz dodatkowych tekstów i opisów praktyk, jakie Jeszua przekazał obok pięciu podstawowych książek.