O nas

Pokój Chrystusa to tłumaczenie na język polski dwóch słów: Shanti Christo.  Jeszua zapowiedział i ustanowił Shanti Christo, które jest w istocie narzędziem Chrystusa, narzędziem szerzenia Jego Pokoju. Wydawnictwo powstało w wyniku oddziaływania Shanti Christo, Pokoju Chrystusa na inicjatorów założenia wydawnictwa, a nie w wyniku ich pomysłu, aby założyć wydawnictwo i nazwać je oryginalnie brzmiącą nazwą.

Jak to rozumieć? Dosłownie. Jak najbardziej dosłownie. Każdy człowiek prowadzony jest indywidualnie przez Boga. Każdy potrzebuje konkretnych doświadczeń i lekcji, jakich przyszedł tutaj się nauczyć i przepracować. Formy ścieżek, jakimi kroczymy są bardzo różne, treści doświadczeń są bardzo podobne. A to, co nas wszystkich w końcu przyprowadzi do Boga jest tym samym. Jesteśmy Jego dziećmi i tęsknota za Domem, za Prawdą, za swoim Chrystusowym Dziecięctwem w Bogu osadzonym, prędzej czy później przebije się w świadomości jako potrzeba, której niczym nie da się zaspokoić. Różne są okoliczności i formy doświadczania tej tęsknoty. Często, a może prawie zawsze, ból i cierpienie są jej katalizatorem. 

Ludzkie serce nie zazna spokoju, póki nie spocznie w Bogu. Św. Augustyn powiedział to, nie jako forma intelektualnego przemyślenia. Augustyn doświadczył tego w trzewiach. Doświadczył, a nie przemyślał i przegadał, i ubrał w słowa, by zostawić po sobie jakąś mądrą sentencję. 

„Późno Cię ukochałem, Piękności dawna i zawsze nowa! Późno Cię ukochałem! We mnie byłaś, ja zaś byłem na zewnątrz i na zewnątrz Cię poszukiwałem. Sam pełen brzydoty, biegłem za pięknem, które stworzyłeś. Byłeś ze mną, ale ja nie byłem z Tobą. Z dala od Ciebie trzymały mnie stworzenia, które nie istniałyby w ogóle, gdyby nie istniały w Tobie. Przemówiłeś, zawołałeś i pokonałeś moją głuchotę. Zajaśniałeś, Twoje światło usunęło moją ślepotę. Zapachniałeś wokoło, poczułem i chłonę Ciebie. Raz zakosztowałem, a oto łaknę i pragnę; dotknąłeś, a oto płonę pragnieniem Twojego pokoju.” (wytłuszczenie moje) (Księga X, 27)

Tak mówi tylko ktoś, kto tęskni, kocha, pragnie, oddaje się cały i roztapia w błogości Ojca, a nie ktoś, kto pisze teksty dla innych do czytania.  

Wydawnictwo Pokoju Chrystusa powstało właśnie z doświadczenia, z przeżytego doświadczenia Obecności, Miłości, Dobroci Chrystusa i tej ciągle nienasyconej tęsknoty, nieugaszonego pragnienia Pokoju i utulenia w Bogu. 

Wydawnictwo Pokoju Chrystusa to zadanie postawione do zrealizowania w poddaniu się, zaufaniu, ogołoceniu się z własnych masek poprawności i chęci szukania akceptacji świata.

Wydawnictwo nie zostało założone, aby kogokolwiek przekonywać, nawracać, naprawiać. Czyż można naprawić to, co uczynił i stworzył Bóg? Czyż jest jeszcze większa arogancja od takiego myślenia? Jeszua poddał myśl o wydawnictwie, by powiększyć przestrzeń potencjalnego docierania żywej Miłości do spragnionych i cierpiących oddzielenie dusz. To Miłość leczy i uzdrawia, nie człowiek, nie jego własne działania, nawet jeśli z dobrą intencją podejmowane.   

Miłość nie dociera do człowieka przez teologię, przez dogmaty. Miłość dotyka w żywym doświadczeniu i przemienia, ożywia, wskrzesza. Wszystkie teksty, jakie udostępnimy przez Wydawnictwo Pokoju Chrystusa prowadzą poza koncepcje oraz idee ku doświadczeniu. Nie potrzeba studiów i wyższego wykształcenia, by poczuć Pokój, Radość, Piękno, Obecność i wiedzieć, że to się dzieje bardziej realnie niż wszystko, co do tej pory nazywaliśmy realnością. Jeszua z ogromną łagodnością, ale i stanowczością, z ogromną cierpliwością i zrozumieniem prowadzi każdego, kto otwiera swe serce, choćby na jedną malutką sekundę. To wystarczy. Powrotu już nie ma. Droga może jeszcze prowadzić przez ciemne doliny, ale Obecność Miłości wspiera nas i podnosi tam, gdzie wydawało się, że już się nie da i już wszystko skończone. 

I dzieją się cuda, nie do opowiadania, nie do spisywania, nie do rozpamiętywania, lecz dla naszego wewnętrznego ożywania, rozkochiwania się w Życiu, w każdym dniu i w każdym wydarzeniu, i w każdym człowieku, jaki staje przed nami. 

I dzieje się to z wielkim poszanowaniem naszej wolności wyboru, naszych decyzji, ale nawet jeśli się ociągamy i wzbraniamy przed Jego Obecnością, a sam jestem w tym absolutnym mistrzem świata, to On nigdy z nas nie zrezygnuje, nigdy nie cofnie ręki od rozpoczętego dzieła. 

Shanti Christo, Pokój Chrystusa, jest jednym z wymiarów tej podjętej przez Jeszuę misji przyprowadzenia każdego z nas do Miłości. Pielgrzymujemy wspólnie w tej wielkiej przygodzie i jeśli tutaj trafiłeś, i jeśli to czytasz, to dziękuję Ci z całego serca, bo Twoja tęsknota i pragnienie Prawdy, Sensu, Pokoju, jest pomocą dla mnie i dla każdego, kto szuka wpierw Królestwa, bo w istocie Jednym jesteśmy.

Marek Konieczniak