Wielbi dusza moja Pana…

«Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.» Łk 1, 46-47 Niech nikt wam nie mówi, że je­ste­ście tu­taj, aby two­rzyć swo­ją rze­czy­wi­stość, po­nie­waż je­ste­ście tu­taj je­dy­nie po to, aby po­zwo­lić na wy­ra­ża­nie bez prze­szkód je­dy­nej rze­czy­wi­sto­ści, jaka kie­dy­kol­wiek mo­gła­by być: Rze­czy­wi­sto­ści do­sko­na­łe­go i świę­te­go zjed­no­cze­nia Ojca Dowiedz się więcej…

Wielka Noc

Boję się cierpienia. Uciekam od bólu. Lękam się pogardy. Boli mnie wyśmiewanie, brak akceptacji. Cierpię z powodu odrzucenia. Lękam się samotności. Chcę ominąć ciemną dolinę. Nie chcę UKRZYŻOWANIA!  Moje małe ja łudzi się, że istnieje w oderwaniu od Boga i w tym oderwaniu może sobie zbudować świat bez cierpienia. Tak, Dowiedz się więcej…

Dziękuję Lucynko!

W naszym ziemskim pielgrzymowaniu śmierć jest nieuchronnym aktem przejścia w inny wymiar, w istocie w jedyny, jaki JEST. W Nim zawierają się wszelkie inne. 3 lutego 2023 odeszła Lucyna Grabowska. Współpracowała z Wydawnictwem Pokoju Chrystusa. Wspierała nas swymi redaktorskimi kompetencjami przy pracy nad wydaniem Drogi Poznania oraz Doświadczenia Jedności. Lucynko Dowiedz się więcej…

Niech czas Bożego Narodzenia będzie czasem Bożego Narodzenia

Pochylam się nad tobą nieustannie i ciągleczekam na twoje spojrzenie, na zapatrzenie się we Mnie. We Mnie jest wszystko to, czego ci brak, za czym tęsknisz. We Mnie odnajdziesz samą siebie: piękną, świętą, szczęśliwą. Zbliż się i zagłębiaj we własną duszę – w niej Ja jestem – Bóg Wszechmogący, Miłość wieczna – twój Oblubieniec, Ojciec, który Dowiedz się więcej…