Dwujęzyczne wydanie Drogi Sługi…wkrótce

Opublikowane przez Marek w dniu

Już w drugiej połowie marca w sklepie Wydawnictwa Pokoju Chrystusa

Wszystkie przekazy Ducha – Jezusa, Marii i wielu, wielu innych,  mają w istocie jeden cel: wyprowadzić nas poza słowa ku doświadczeniu. Sam Jeszua przekazuje Prawdę od 2000 lat przez wiele kanałów, na tak wiele sposobów, aby w końcu jeden z nich obudził nas w pełni. Abyśmy zobaczyli nicość naszej małej tożsamości ego i już się z nią więcej nie siłowali, nie utożsamiali, lecz byśmy pozwolili Bogu, aby nam objawił, kim JAM JEST.

I abyśmy nie blokowali już żadnego przepływu Miłości, abyśmy nie oceniali Jej wyrażania się przez nas, czy przez kogokolwiek, którego i tak rozpoznajemy jako kolejny aspekt siebie samego.

Przekład na język Miłości

Jeszua w swoich przesłaniach i książkach dokonuje więc w nas przekładu, tłumaczenia z języka ego, na język Miłości. Używa naszych języków formalnych, aby wyprowadzić nas poza ich symbolikę ku językowi serca, który rozumiany jest bez słów i w każdym miejscu na naszej planecie. 

Przeczytajcie wobec tego poniższy akapit:

これを知ってください:人間の心によって想像されるものはどれも、魂にそのような平和の深さ、そのような充実感、その言葉で表せないほどの喜びのしもべをもたらすことができません。 悟りは完全に実現すると、よく植えられ育てられた種から花が飛び出すのと同じくらい確実に召使を生みます。

No i jak? Co najbardziej was poruszyło? 🙂

Powyższy akapit jest w języku japońskim. A więc jednak forma przekazu jest istotna, jeśli w ogóle ma zajść komunikacja. Bez znajomości tej pierwszej warstwy symboli, możemy mieć trudności w dotarciu do warstw głębszego znaczenia.

A oto oryginalny język, w jakim ten akapit został zarejestrowany.

Know this: Nothing ever imagined by the mind of man can bring the soul such depth of peace, such breadth of fulfillment, such heights of unspeakable joy as can servantship. Enlightenment, when fully realized, gives birth to the servant as surely as does the flower burst forth from the seed well planted and nurtured.

Jeshua, The Way of the Servant

Jeśli znacie język angielski, przekaz został już odkodowany przez wasz umysł, a może i serce. Być może nie tylko rozumiecie słowa leksykalnie, lecz ich znaczenie rozlewa w waszych sercach błogość cichego zrozumienia, doświadczenia Pokoju i akceptacji. 

A jeśli ktoś nie zna języka angielskiego? Sięgnijmy do polskiego tłumaczenia książki Droga Sługi, skąd pochodzi ten akapit:

Wiedz jedno: nic, co umysł człowieka jest w stanie sobie wyobrazić, nie może przynieść duszy takiej głębi pokoju, tak wielkiego spełnienia, takich wyżyn niewyrażalnej radości, jak potrafi to uczynić służba. Oświecenie, w pełni zrealizowane, rodzi sługę tak pewnie, jak kwiat rozkwita nagle swą pełnią z dobrze zasadzonego i pielęgnowanego nasiona.

Jeszua, Droga Sługi

I znów, być może przekaz został przez was odkodowany również na poziomie serca, czyli słowa zrozumiane w formalnym języku pchnęły was głębiej, tam, gdzie jest doświadczenie ciągłej Obecności Boga.

Głębia treści

Jeśli w którymś momencie czytanie jednej z tych wersji, angielskiej lub polskiej (japońskiego nie biorę pod uwagę, bo chyba jednak większość z was nie mówi w tym języku 🙂 ), przeniosło was głębiej poza formalną stronę języka, ku tej warstwie zrozumienia, któremu towarzyszy poczucie pokoju, o którym Jeszua między innymi mówi w tym akapicie, to zauważcie, że język, który w nas to wywołał nie ma już dłużej znaczenia. Staje się nośnikiem, który następnie schodzi na drugi plan. 

A więc forma jest istotna, ale tylko do momentu, w którym otwiera nas na żywe doświadczenie, które w istocie skrywa się o wiele głębiej i niejako tę formę rozpuszcza.

Jeśli nas nie otwiera, na głębsze znaczenie, pozostajemy na poziomie rozumienia intelektualnego. Na poziomie warstwy symboli. I to jest OK. To jeszcze być może nie mój czas, nie moja chwila. Ale wiem, że Jeszua bez względu na wszystko jest we mnie i przy mnie.

Pragnąc obudzenia i służby Bogu

Dlaczego dwujęzyczne wydanie Drogi Sługi?

Dla części z was oryginał poruszy, uruchomi te pokłady zrozumienia i otwarcie serca, które tłumaczenie nie uruchomiło.

Dla części z was być może oryginał wraz z tłumaczeniem nagle rozbłysną doświadczeniem poza słowami.

Dla części z was być może oryginał obudzi w was wasze tłumaczenie, które z kolei będzie bramą do tej błogości doświadczenia, którego wcześniej nie czuliście.

Duch wie, którędy ma nas prowadzić. Każdy jest prowadzony indywidualnie. Ja wiem, że mam wydać Drogę Sługi wraz z oryginałem i o nic innego się nie troszczyć.

Be transformed by the renewal of your mind

Pamiętam bardzo wyraźnie jak pierwszy raz porównałem sobie polskie tłumaczenie biblijnego wersetu z odpowiednikiem w języku angielskim. Było to bardzo dawno temu, ale ciągle pamiętam ten fragment. Chodzi o List do Rzymian 12,2. Tak brzmi w języku polskim w Biblii Tysiąclecia:

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.

Rz 12,2

A tak brzmi w języku angielskim w jednej z angielskojęzycznej Biblii:

Do not be conformed to the pattern of this world but be transformed by the renewal of your mind, that you may prove what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.

Romans 12,2

Będąc znieczulonym wielokrotnym obcowaniem z polskim tekstem, czytałem go lub słyszałem, w istocie nie słysząc. Miałem uszy, lecz nie słyszałem. Angielska wersja zaś dotknęła mnie do żywego, dogłębnie. Wytrąciła poza słowa, do tak zwanego momentu wglądu.

Mam świadomość, że nie chodzi tutaj oczywiście o magiczną pałeczkę, że jeśli oryginał to zawsze działa. Nie, ale wiem też, że uczciwie szukające serce, dające się prowadzić Bogu, sięga często tam, gdzie wcześniej nie zaglądało, bo już jest gotowe, aby usłyszeć i przyjąć Słowo.

Kto ma uszy do słuchania…

I taki czuję ma być cel tej dwujęzycznej wersji Drogi Sługi. Aby czytając słyszeć, aby pozwolić Bogu dotykać nas przez słowa, poza słowami.

Pozdrawiam was wszystkich, którzy natkniecie się na ten wpis. Kocham Was.

Ponieważ jesteś przebudzony tutaj
i twoja siostra jest przebudzona tutaj,
choć ciała są pozornie oddzielne,
nie ma dwóch,
jest tylko jedno.

Jeszua, Droga Sługi

Because you are awake here
and your sister is awake here,
though bodies are seemingly separate,
there is not two,
but one.

Jeshua, The Way of the Servant