Autentyczność przekazów Jeszuy

Być może zastanawia cię, skąd pewność, że Jeszua przekazujący swe przesłania przez Jayema, to Jeszua, Jezus z Nazaretu. Pytanie to można postawić w stosunku do wszystkich przesłań, jakie Jeszua kiedykolwiek przekazał lub przekazuje przez osoby, które otworzyły swe serce i umysł na bezpośredni z Nim kontakt. Jeden Jeszua mówiący przez Więcej…

Jezus mówi do ciebie…

Daj mi poznać Twoje drogi…. Jakby na potwierdzenie treści poprzedniego wpisu, o indywidualnym prowadzeniu nas przez Boga, Jeszua przynosi dzisiaj (30 grudnia) słowo poprzez Sarę Young, której podyktował książkę „Jezus mówi do ciebie”. Poniżej treść w oryginale i w tłumaczeniu Lucyny Wierzbowskiej. I AM LEADING YOU along a way that Więcej…

Daj mi poznać Twoje drogi

4. Panie, daj mi poznać Twoje drogi, naucz mnie Twoich ścieżek. 5. Prowadź mnie ku Twojej prawdzie, poucz mnie, bo Ty jesteś Bogiem, moim wybawicielem, na Ciebie czekam każdego dnia. (Psalm 25, 4-5 Biblia Pierwszego Kościoła) Dróg do Boga jest tyle ilu jest ludzi. Każdy z nas jest w istocie Więcej…