Nie bądź zachowawczy

Opublikowane przez Marek w dniu

By Wikimigawka - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl

Reliktowa sosna na Sokolicy by Wikimigawka – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl

BĄDŹ GOTÓW przeskoczyć dla Mnie przepaść. Jeśli prowadzę cię w jej stronę, to znaczy, że jest to najbezpieczniejsza droga. To, że chciałbyś żyć bez ryzyka, jest przejawem zwątpienia. Próby zminimalizowania zagrożeń kłócą się z twoimi pragnieniami życia blisko Mnie. Niebawem znajdziesz się na rozdrożu. Jeśli chcesz podążać za Mną z pełnym zapałem, musisz wyzbyć się swojej tendencji do zachowawczości.

Jezus, Jezus mówi do ciebie, Sarah Young

BE WILLING TO GO OUT on a limb with Me. If that is where I am leading you, it is the safest place to be. Your desire to live a risk-free life is a form of unbelief. Your longing to live close to Me is at odds with your attempts to minimize risk. You are approaching a crossroads in your journey. In order to follow Me wholeheartedly, you must relinquish your tendency to play it safe.

Jesus, Jesus Calling, Sarah Young