Nie bądź zachowawczy

Opublikowane przez Marek w dniu

By Wikimigawka - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl

Reliktowa sosna na Sokolicy by Wikimigawka – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl

BĄDŹ GOTÓW przeskoczyć dla Mnie przepaść. Jeśli prowadzę cię w jej stronę, to znaczy, że jest to najbezpieczniejsza droga. To, że chciałbyś żyć bez ryzyka, jest przejawem zwątpienia. Próby zminimalizowania zagrożeń kłócą się z twoimi pragnieniami życia blisko Mnie. Niebawem znajdziesz się na rozdrożu. Jeśli chcesz podążać za Mną z pełnym zapałem, musisz wyzbyć się swojej tendencji do zachowawczości.

Jezus, Jezus mówi do ciebie, Sarah Young

BE WILLING TO GO OUT on a limb with Me. If that is where I am leading you, it is the safest place to be. Your desire to live a risk-free life is a form of unbelief. Your longing to live close to Me is at odds with your attempts to minimize risk. You are approaching a crossroads in your journey. In order to follow Me wholeheartedly, you must relinquish your tendency to play it safe.

Jesus, Jesus Calling, Sarah Young

Discover more from

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading