Żyj w pełni chwilą teraźniejszą…

Opublikowane przez Marek w dniu

Obraz wygenerowany przez DALL-E

„Żyj w pełni chwilą teraźniejszą, nie wybiegając myślą w przód ani w tył, a nie będziesz marnowała czasu, który jest ci dany. Cokolwiek jest, jest to dar chwili ode Mnie dla ciebie. Odnajduj Mnie, rozpoznawaj, adoruj, okazuj wdzięczność. Radź się Mnie i razem ze Mną czyń i przeżywaj wszystko.

Każda chwila jest świętą, bo każdy Mój dar jest święty. Każde miejsce jest święte, bo jest Moim darem dla ciebie i w nim Ja jestem z tobą.

Wszędzie zachowuj się, jak w świątyni: módl się i czyń dobro.”

Jezus do Alicji Lenczewskiej, Słowo Pouczenia, 209