Wsłuchiwanie się w słowa…

Opublikowane przez Marek w dniu

Wróciłem ostatnio do odsłuchania albumu Laury, Angel Layla. Perspektywa czasu, jaki minął od wydania płyty pozwoliła mi jakby na nowe, głębsze odsłuchanie, już bez wszystkich towarzyszących wydarzeń, bez całego ciągu cudownych zrządzeń Bożych, jakie towarzyszyły procesowi powstawania płyty.

I słuchając nie mogłem się nadziwić, jaką moc maję te proste w formie, a tak głębokie w treści piosenki, utwory, przesłania. I tak sobie teraz myślę, że osobista historia Layli, Laury i Shane’a może trochę paradoksalnie przesłaniać uniwersalizm tej płyty. Bo jak każdy przekaz, płyta Laury może być odbierana na wielu poziomach. Na jednym z nich matka śpiewa i mówi do córki. Na innym poziomie, to Bóg przez matkę mówi do nas, do Jego dzieci, do każdego z nas. I może jeśli spróbujemy spojrzeć na piosenki Laury z tej perspektywy, to wówczas może się okazać, że są one w istocie przesłaniami, przekazami, listem Boga do nas.

Jedna piękna Dusza tak napisała do mnie po przesłuchaniu płyty:

To takie niezwykłe, jak dusze spotykają się, żeby budzić się nawzajem. Na poziomie formy mogą być nawet tego nieświadome. Już nie wiadomo kto odgrywa, którą z ról. Tylko ten taniec – „Jakże kocham twoją do mnie miłość”- już nie wiadomo kto jest kim, bo wszystko staje się jednym – Miłością. Wszystkie te słowa skierowane przez matkę do córki, a takie uniwersalne. Jakby to Bóg mówił do swojego jednorodzonego dziecka : „Czy wiesz, że każda cząstka ciebie jest czystą doskonałością?”

Wsłuchaj się w tych parę wybranych poniżej utworów, tak jakby to Bóg śpiewał dla Ciebie. Bo tak jest w istocie. On nie przestaje do nas mówić, śpiewać, szeptać, wołać nas….

I niech pokój i cisza wypełniają nasze serca w ten czas rodzenia się Chrystusa w nas. „Wszystko w tobie jest miłością.” Bo jakże mogłoby być inaczej, wszak Bóg nas stworzył, a wszystko, co stworzył było i jest dobre.

P.S.
Załączyłem słowa oryginalne i tłumaczenia, Jeśli czujesz, że wyraziłbyś po polsku coś inaczej, to prześlij swój tekst do mnie.

Dearest Child / Najdroższa Dziecino

Wideo nagrane w czasie Sessions in the House

Wersja studyjna z płyty Angel Layla

Dearest Child

Do you know your worth?
Do you know of all the beauty you bring to the Earth?
Do you know that every piece of you is loved?
Do you know that you’re made of the stars above you in the night ?
Twinkling, sparkling light
That’s what you are

Dearest Child, did you know our fears are an illusion?
Did you know our tears, are thee most beautiful thing?
Do you know that every particle of you is pure perfection?
Did you know that there’s no part of you needs correction, no no no no

All of you is loved
All of you is loved

Dearest Child, did you know that you’re an eternal soul on an adventure?
Did you know that in truth we’re the holiest of temples?
Did you know, we’re all passing through?
Did you know, no separation exists between me and you?
Did you know we’re all one family?

Dearest Child
Do you know your worth?
Do you know of all the beauty you bring to the Earth?
Do you know that every particle of you is pure perfection?
An’ there’s no part of you ever needs correction, no no no no

All of you is loved
Love is who you are
You are love

Najdroższa Dziecino

Czy znasz swą wartość?
Czy znasz całe to piękno, które przynosisz na Ziemię?
Czy wiesz, że każdą twoją cząstkę otula miłość?
Czy wiesz, że jesteś stworzona z gwiazd na nocnym niebie?
Migoczące i jaśniejące światło
Tym właśnie jesteś.

Najdroższa Dziecino, czy wiedziałaś, że nasze lęki są złudzeniem?
Czy wiedziałaś, że łzy są najwyższym pięknem?
Czy wiesz, że każda cząstka ciebie jest czystą doskonałością?
Czy wiedziałaś, że nic w tobie nie wymaga żadnej korekty, o nie, nie, nie

Wszystko w tobie jest miłością
Wszystko w tobie jest miłością

Najdroższa Dziecino,
Czy wiedziałaś, że jesteś wieczną duszą szukającą przygód?
Czy wiedziałaś, że jesteś prawdziwie najświętszą ze świątyń?
Czy wiedziałaś, że wszyscy jesteśmy tylko przechodniami?
Czy wiedziałaś, że nic nie oddziela ciebie ode mnie?
Czy wiedziałaś, że jesteśmy jedną rodziną?

Najdroższa Dziecino
Czy znasz swą wartość?
Czy znasz całe to piękno, które przynosisz na Ziemię?
Czy wiesz, że każdą cząstka ciebie jest czystą doskonałością?
I nic w tobie nie wymaga żadnej korekty, o nie, nie, nie
Wszystko w tobie jest miłością
Miłość jest tym, czym jesteś.
Jesteś miłością.

Angel Layla

Wideo nagrane do płyty Angel Layla

Wersja studyjna z płyty Angel Layla

Angel Layla

I thought I knew what love was
Thought I knew how to give love
I had not a clue
It wasn’t the truth

I’d believed that love was people pleasing,
fixing others without ceasing but I
forgot to love myself

Then she came along and opened up my eyes
And softly helped me to see through the lies
Showing me the meaning of this life is to love

I was sent an angel
An angelic one came down
The heavenly Mother sent her angel
LAYLA
To show me what love really is

Without words she shared  a wisdom
could only be heard if you really listen
For those with ears to hear
She taught of acceptance and forgiveness
No one is more no one is less
And only Love is real

And in her eyes I’d see eternity
I’d see that I am her and that she is me
And altogether we are but one being

We were sent an angel
An angelic one came down
The heavenly Father sent an angel
LAYLA
To show us what love really is

She gently and silently helped to strip back the parts of me that I’d so long denied
And as I learned to care for her needs I also learned to care for me and to know
We are all worthy of love

She came along and opened up my eye
And softly helped me to see through the lie
Showing me the meaning of this life is to love

We were sent an angel
An angelic one came down
The heavenly Mother sent her angel
LAYLA
To show us what love really is
And Only love is Real

Angel Layla

Myślałam, że wiem, czym jest miłość.
Myślałam, że wiem jak miłość dawać.
Nie miałam pojęcia.
Nie była to prawda.
Wierzyłam, że miłość jest zadowalaniem ludzi, bezustannym naprawianiem innych,
Lecz zapomniałam w tym wszystkim kochać siebie.

Ale wówczas przyszła ona i otworzyła mi oczy.
Łagodnie pomogła mi przejrzeć kłamstwa.
Pokazała mi, że sensem życia jest miłość

Anioł został mi przysłany.
Anioł zstąpił na ziemię.
Matka Niebieska wysłała swego anioła
LAYLĘ
Aby pokazać mi, czym naprawdę jest miłość.

Bez słów dzieliła się mądrością
Słyszaną jedynie, jeśli naprawdę się słucha.
Jak ci, którzy mają uszy do słuchania.
Nauczała akceptacji i wybaczania.
Nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy.
A jedynie Miłość jest rzeczywista.

I w jej oczach widziałam wieczność.
Widziałam, że ja jestem nią, a ona jest mną.
I razem jesteśmy jednym istnieniem.

Anioł został nam przysłany.
Anioł zstąpił na ziemię
Ojciec Niebieski wysłał anioła
LAYLĘ
Aby pokazać nam, czym naprawdę jest miłość.

Delikatnie i cicho pomogła mi zerwać z siebie
rzeczy, których tak długo się wypierałam.
I gdy uczyłam się dbać o jej potrzeby
Również uczyłam się dbać o siebie, by wiedzieć, że
Wszyscy jesteśmy godni miłości

Ona przyszła i otworzyła mi oczy.
Łagodnie pomogła mi przejrzeć kłamstwa.
Pokazała mi, że sensem życia jest miłość

Anioł został nam przysłany.
Anioł zstąpił na ziemię.
Matka Niebieska wysłała swego anioła
LAYLĘ
Aby pokazać nam, czym naprawdę jest miłość.
A Jedynie miłość jest Rzeczywista.

To Daddy with Love, Layla / Dla Tatusia z miłością, Layla

Wersja studyjna z płyty Angel Layla

To Daddy with Love, Layla

The sun rises, opening up the flower
Displaying all its delicate beauty
You are the sun, I am the flower
You are the sun, I am the flower

The rain falls, helping the tiny seed grow into something oh so beautiful
You are the rain, I am the seed
You are the rain, I am the seed

Your love makes me grow
Lifts me up, strengthens me so
How I love you your love for me
How I love your love for me

The river flows freely
But always held and guided by the Earth
I’m the river, your my Earth
I’m the river you’re the Earth

Your love helps me grow
Lifts me up, strengthens me so
How I love you your love for me
How I love your love for me

Your love makes me grow
Lifts me up, strengthens me so
How I love you your love for me
How I love your love for me
How I love your love for me

I’m so grateful for your love, for me

Dla Tatusia z miłością, Layla

Słońce wschodzi, otwiera pąki kwiatów
ukazując całe ich delikatne piękno
Ty jesteś słońcem, ja jestem kwiatem.
Ty jesteś słońcem, ja jestem kwiatem.

Deszcz pada, pomagając maleńkiemu ziarenku wzrastać w coś tak pięknego
Ty jesteś deszczem, ja jestem ziarenkiem
Ty jesteś deszczem, ja jestem ziarenkiem

Twa miłość sprawia, że wzrastam
Podnosi mnie, daje mi siłę
Jakże kocham twoją do mnie miłość
Jakże kocham twoją do mnie miłość

Rzeka płynie swobodnie
Lecz jest zawsze podtrzymywana i prowadzona przez Ziemię
Ja jestem rzeką, ty jesteś moją Ziemią
Ja jestem rzeką, ty jesteś Ziemią.

Twa miłość pomaga mi wzrastać
Podnosi mnie, daje mi siłę
Jakże kocham twoją do mnie miłość
Jakże kocham twoją do mnie miłość

Twa miłość sprawia, że wzrastam
Podnosi mnie, daje mi siłę
Jakże kocham twoją do mnie miłość
Jakże kocham twoją do mnie miłość
Jakże kocham twoją do mnie miłość

Jestem tak wdzięczna za twoją miłość do mnie

Breathe / Oddychaj

Wersja studyjna z płyty Angel Layla

Breathe

I may at times be filled with fear
I may at times have wanted the end to be near
I may at times have asked, what on earth am I doing here
But on some level I know that everything I need is here and now

So I’ll just breathe, breathe

I may not know where all of this is going
Nor Do I know which way tomorrow’s wind will be blowin’
But I’m stronger than I’ve ever been before and I know I know, I’ll keep growing

So for now I’ll just relax, and feel my heartbeat slowin
As I breathe, breathe, breathe, breathe

I may not be at the place that I want to go
I may not yet see all the answers that I wish to know
I know I’m not in control
But I will have faith and trust that my soul knows the way

So I’ll just breathe,  breathe, breathe, breathe

Breathe, breathe, breathe

Oddychaj

Być może czasami wypełnia mnie lęk
Być może czasami chciałam, by koniec był już bliski
Być może czasami pytałam, co do licha tutaj robię
Lecz na pewnym poziomie wiem, że wszystko, czego potrzebuję jest tu i teraz

A więc po prostu będę oddychała, będę oddychała

Mogę nie wiedzieć, dokąd to wszystko zmierza
Ani też nie wiem, w którą stronę będzie jutro wiał wiatr
Lecz jestem silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej i wiem, że będę wzrastała

Zatem teraz po prostu odprężę się i poczuję, jak serce bije mi wolniej
Gdy oddycham, oddycham, oddycham

Być może nie jestem tam, gdzie chcę dojść
Być może nie widzę jeszcze wszystkich odpowiedzi, które chcę poznać
Wiem, że niczego nie kontroluję
Ale będę miała wiarę i ufność, że moja dusza zna drogę

A więc po prostu będę oddychać, Oddychać, oddychać, oddychać

Oddychać, oddychać, oddychać

Something Greater / Coś Większego

Wersja studyjna z płyty Angel Layla

Something Greater

Funny how a broken heart will change us
How grief and loss will rearrange us
And on our knees, we seek, Something
Funny how the pain can make us stronger
things that once mattered so much matter no longer, and then we’ll know
There must be something

Something Greater than the bodies in which we dwell
Something Greater than the stories we tell ourselves
Something Greater than anything we achieve or believe

Funny how in times when we’re in silence.
It’s then we receive the guidance
Not spoken by lips
But it came from somewhere
Funny how in times when we’re alone
It’s then we feel we’re being held the most
Not by a hand
But we’re held by something

Somewhere greater than the bodies in which we dwell
Somewhere greater than the situations we create For ourselves
Something Greater than anything we achieve or believe
Something Greater
Something Higher
Something Greater
Something Higher

Something greater than the bodies in which we dwell
Something greater than the situations we create ourselves
Something Greater than anything we achieve or believe

Funny how a broken heart can change us
How loss and grief Will rearrange us
And on our knees, we seek

Mmmmmmmm……

Coś Większego

Dziwne jak złamane serce nas zmienia
Jak rozpacz i strata nas przemienia
I, na kolanach, szukamy Czegoś
Dziwne jak ból może nas wzmocnić
Rzeczy, które kiedyś miały znaczenie, już dłużej nie są ważne, i wówczas wiemy,
Że musi być coś

Coś Większego niż ciało, w którym mieszkamy
Coś Większego niż opowieści, które snujemy
Coś Większego niż to, co osiągamy lub w co wierzymy

Dziwne jak czasami, gdy trwamy w ciszy
Właśnie wtedy otrzymujemy radę
Nie wypowiedzianą ustami
Lecz skądś do nas przyszła

Dziwne jak czasami, gdy jesteśmy sami
Właśnie wtedy czujemy największe wsparcie.
Nie dane nam ręką
Lecz coś nas wspiera

Coś Większego niż ciało, w którym mieszkamy
Coś Większego niż sytuacje, które sobie kreujemy
Coś Większego niż to, co osiągamy lub w co wierzymy

Coś Większego
Coś Wyższego
Coś Większego
Coś Wyższego

Coś Większego niż ciało, w którym mieszkamy
Coś Większego niż sytuacje, które sobie kreujemy
Coś Większego niż to, co osiągamy lub w co wierzymy

Dziwne jak złamane serce nas zmienia
Jak rozpacz i strata nas przemienia
I, na kolanach, szukamy Czegoś

Mmmmm…….

Loved you Before / Kochałam cię już wcześniej

Wersja studyjna z płyty Angel Layla

Loved you Before

I’ve seen you before
I know I’ve seen you before
Even though I’ve only just met you
I know this recognition is true
I’ve seen those eyes before

I known you before
I know I’ve know you before
Even though I’ve only just met you
I know this soul connection is true
I’ve known you before
I know you still
And I always will

I’ve loved you before
I have loved you before
And although everything has changed
This eternal love remains
I’ve loved you before
I love you still , and I always will

I’ve loved you before
I’ve loved you before
I’ve loved you before
I love you now and forevermore
I love you still, and I always will
I loved you before
I love you still, and I always will

Kochałam cię już wcześniej

Widziałam cię już wcześniej
Wiem, że widziałam cię już wcześniej
Nawet jeśli dopiero co spotkaliśmy się
Wiem, że prawdą jest to, co czuję
Już widziałam te oczy wcześniej

Znałam cię już wcześniej
Wiem, że cię wcześniej już znałam
Nawet jeśli dopiero co spotkaliśmy się.
Wiem, że to połączenie dusz jest prawdziwe
Już cię znałam wcześniej
Nadal cię znam
I zawsze będę znała.

Kochałam cię już wcześniej
Kochałam cię już wcześniej
I choć wszystko się zmieniło
Ta wieczna miłość pozostaje

Kochałam cię już wcześniej
Nadal cię kocham i zawsze będę.

Kochałam cię już wcześniej
Kochałam cię już wcześniej
Kochałam cię już wcześniej

Kocham cię teraz i na wieczność
Nadal cię kocham i zawsze będę
Nadal cię kocham i zawsze będę
Kochałam cię już wcześniej
Nadal cię kocham i zawsze będę