Szukasz Boga? On jest w tobie…

Opublikowane przez Marek w dniu

Poszukujesz własnego wyobrażenia Boga, gdy tymczasem masz Go realnie. 

„Prawdziwie”, mówi Jakub, „Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem” (Rdz 28,16). Szukasz Boga, droga duszo, a On jest wszędzie. Wszystko ci to oznajmia, wszystko ci Go daje. On przechadza się obok ciebie, wokół ciebie i w tobie – On tam żyje, a tymczasem ty Go poszukujesz. Poszukujesz własnego wyobrażenia Boga, gdy tymczasem masz Go realnie. Poszukujesz doskonałości, a ona jest we wszystkim tym, co się w twoim życiu uobecnia. Twoje cierpienia, twoje działania, twoje upodobania są postaciami, pod którymi Bóg ofiaruje się tobie, podczas gdy ty na próżno dążysz do wyniosłych wyobrażeń, których On nie musi ziszczać, aby w tobie mieszkać.

Jean-Pierre de Causade, Powierzenie się Opatrzności Bożej, s.158

Spójrz wokół i błogosław każdego spotkanego człowieka i każdego, o którym myślisz. To Bóg w nich przychodzi do ciebie. Zwłaszcza w tych, których wyłączasz ze swego błogosławieństwa z lęku i niechęci przed nimi. Nieważne, co oni myślą o sobie i o tobie. Ważne, co ty w nich widzisz. I nie dąż do „wyniosłych wyobrażeń, których On nie musi ziszczać, aby w tobie mieszkać.”