Każdy ma swoją drogę

Opublikowane przez Marek w dniu

Nie pragnij naśladować innych – każdy ma swoją drogę.
Twoja droga jest najlepsza dla ciebie. Zaufaj Mi. (119 sb. 28 VI 86, g. 8:30)

Każdy ma swoją drogę, dla której go stworzyłem. Ważne jest byś własną drogą szła do Mnie. W ten sposób osiągniesz pełnię.

Taką szansę każdy ma tylko na swojej drodze – tylko na tej, którą dla niego przygotowałem.

Tu staraj się koncentrować, mobilizować i przyjmować wszystko, co daję. Każdy z ludzi jest niepowtarzalny. Dróg też nie trzeba powtarzać. Pilnuj swojej, abyś patrząc na innych, nie zabłądziła na bezdrożach. (308 pt. 5 XII 86, g. 23)

Każdy ma swoją drogę, choć niekiedy drogi się zbiegają lub nawet są równoległe, albo tylko przecinają się. (476 wt. 21 IV 87, g. 13)

Każdego prowadzę drogą dopasowaną do jego możliwości. Maksymalnie optymalną. Dlatego drogi są różne i nie można komuś zazdrościć jego drogi, jego doznań czy łask. Każdy otrzymuje to, co dla niego najwłaściwsze i najlepsze, choćby wydawało się inaczej. (147 N. 27 VII 86, g. 6:30)

– Dziś dałeś mi zrozumieć, jak przyjmować wskazania innych – także wybitnych znawców i świętych.

Zawsze w świetle twojej duchowości i twoich możliwości, które są wynikiem darów, w jakie cię wyposażyłem. Żadnych wskazań nie trzeba przyjmować mechanicznie, a wszystkie z uwzględnieniem twojej specyficznej drogi naznaczonej twym indywidualizmem.

Wówczas każda nauka, nawet najbardziej skrajna, ubogaca a nie burzy.

Każdy człowiek jest inny. Doświadczenia i przemyślenia jednego nie zawsze mogą być zastosowane przez drugiego. O tym trzeba wiedzieć i to rozumieć. Dlatego też nie należy narzucać innym własnych sposobów kontaktowania się ze Mną.

Nie mówię o rzeczach podstawowych, ale o subtelnościach Moich intymnych spotkań z każdym z was.

U każdego przebiega to inaczej, choć bywają podobieństwa. Częste są też wielkie różnice. Potrzebna więc tolerancja i dystans wobec innych oraz usilne poszukiwanie i odkrywanie własnego powołania i własnej drogi. Punktem wyjścia jest rozpoznanie darów, jakie w tobie są złożone. Dary: uzdolnienia, umiejętności, cechy psychiczne i fizyczne, intelekt – determinują rodzaj powołania i drogę, po której powinnaś pójść oraz sposób zbliżania się do Mnie.

Każdy ma takie same szanse odnalezienia Mnie i oddania Mi siebie, choć każdy może osiągnąć to swoim sposobem. Każdego prowadzę w sposób najlepszy dla niego. (193 [N. 31 VIII 86], g. 22:30)

Wszystkie cytaty pochodzą z książki „Świadectwo. Dziennik duchowy”, Alicja Lenczewska

A winding road, both pictures painted by DALL-E 3