Golgota Miłości

Opublikowane przez Marek w dniu

Jeśli ktoś patrzy oczyma ciała, to na Golgocie widzi tylko cierpienie i śmierć. Jeśli patrzy oczyma duszy, widzi tryumf miłości.

Jezus do Alicji Lenczewskiej, Świadectwo