Dziękuję Lucynko!

Opublikowane przez Marek w dniu

W naszym ziemskim pielgrzymowaniu śmierć jest nieuchronnym aktem przejścia w inny wymiar, w istocie w jedyny, jaki JEST. W Nim zawierają się wszelkie inne.

3 lutego 2023 odeszła Lucyna Grabowska. Współpracowała z Wydawnictwem Pokoju Chrystusa. Wspierała nas swymi redaktorskimi kompetencjami przy pracy nad wydaniem Drogi Poznania oraz Doświadczenia Jedności.

Lucynko dziękuję za ten okres współpracy z nami, za Twe światło, radość i świadectwo wiary i ufności. Obejmuj Miłością nadal wszystkich, którzy dani byli Ci na Twej drodze i którym Ty byłaś dana. Żegluj tam, gdzie serce Twoje i Boga biją tym samym rytmem. Jaśniej tam, gdzie światło Chrystusa jest Twoim światłem.