Angel has spread her wings…

Opublikowane przez Marek w dniu

Angel Layla – the first album of Laura McGurk ready for the download

Anioł rozpostarł swe skrzydła…

Angel Layla – pierwszy album Laury McGurk już gotowy do pobrania

Two days ago Laura wrote:

As the release date of my first album draws ever closer, there are a range of emotions coming to the surface. Excitement, sadness, joy, hopelessness. A feeling of accomplishment. A feeling of ‚I miss my baby girl.’ A feeling of amazement that the album is HERE!’ A feeling of despair. And all the other possible feelings that a human heart can feel. I’d always imagined that this time would be a time of rejoice, and whilst at times it IS, other times I wonder, ‚how can so many tears flow from this heart?’ Some days the tears seem endless. Other days I am filled with peace in knowing that Layla is free. Feeling happiness in knowing that in the sharing of these songs and about Laylas earthly life, that Layla’s life stood for something. That her name lives on, still. That she will be known; be remembered. Yes, the days and months leading up to this moment have been like every day since Laylas little body ceased to work; Heart-breaking and beautiful ❤

Dwa dni temu Laura napisała:

Wraz ze zbliżającą się datą wyjścia mojego pierwszego albumu, wypływają na powierzchnię różne emocje. Ekscytacja, smutek, radość, poczucie beznadziei, poczucie spełnienia, poczucie zawarte w słowach: „Tęsknię za moją małą dziewczynką”, poczucie zadziwienia, że album już jest TUTAJ, poczucie rozpaczy. I wszelkie inne możliwe uczucia, których doświadcza ludzkie serce. Zawsze wcześniej wyobrażałam sobie, że będzie to czas radowania się i gdy chwilami tak właśnie JEST, to w innych momentach zastanawiam się: 'Jak to się dzieje, że aż tak wiele łez płynie z tego serca?’ W niektóre dni wydaje się, że nie ma końca moim łzom. W inne dni wypełnia mnie pokój wiedząc, że dzieląc się tymi piosenkami o ziemskim życiu Layli, zaświadczam, że jej życie miało sens, że jej imię nadal będzie żyło, że będzie znana, będzie pamiętana. Tak, te dni i miesiące prowadzące do tej właśnie chwili, były takie same, jak każdy dzień odkąd małe ciałko Layli przestało funkcjonować: rozdzierające serce ale i piękne.

I would like to invite you all reading those words to watch the music video Angel Layla and to enjoy its beauty and wisdom.

And I invite you to buy the album in our shop.

Zapraszam was wszystkich, którzy czytacie ten wpis do obejrzenia teledysku „Angel Layla” i do cieszenia się jego pięknem i mądrością.

I zapraszam do nabywania płyty w sklepie Wydawnictwa.

Please share this link to the video on YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=xfIQGGZhMN0
with your friends on FB and other places.

Dzielcie się proszę tym linkiem do filmu na YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=xfIQGGZhMN0
ze swoimi i przyjaciółmi na FB i w innych miejscach.