Zatrzymaj się…

Opublikowane przez Marek w dniu

ZATRZYMAJ SIĘ przy Mnie zapominając na chwilę o pośpiechu. Im więcej masz problemów, tym bardziej potrzebujesz teś świętej przestrzeni, w której ze Mną obcujesz. Oddychaj powoli i głęboko. Odpoczywaj w Mojej świętej Obecności, a Ja będę rozpromieniał nad tobą swoje Oblicze. Właśnie w ten sposób przyjmujesz dar Mojego Pokoju, który nieustannie ci ofiaruję.

TAKE TIME TO BE STILL in My Presence. The more hassled you feel, the more you need this sacred space of communion with Me. Breathe slowly and deeply. Relax in My holy Presence while My Face shines upon you. This is how you receive My Peace, which I always proffer to you.

Wyobraź sobie, jak wielki czuję ból, gdy Moje dzieci stają się kłębkiem nerwów, zapominając o darze Pokoju. Aby zapewnić ci to błogosławieństwo, umarłem śmiercią zbrodniarze. Przyjmij więc ten dar z wdzięcznością i schowaj w swoim sercu. Mój Pokój jest wewnętrznym skarbem, który się pomnaża, gdy darzysz Mnie zaufaniem. A zatem zewnętrzne okoliczności nie mają nań żadnego wpływu. Zatrzymaj się, ciesząc się Pokojem w Mojej Obecności.

Imagine the pain I feel when My children tie themselves up in anxious knots, ignoring My gift of Peace. I died a criminal’s death to secure this blessing for you. Receive it gratefully; hide it in your heart. My Peace is an inner treasure, growing within you as you trust in Me. Therefore, circumstances cannot touch it. Be still, enjoying Peace in My Presence.

Young, Sarah. Jezus mówi do ciebie, Wydawnictwo Esprit SC, tłum. Lucyna Wierzbowska, s.298.

Young, Sarah. Jesus Calling – Deluxe Edition Pink Cover (Jesus Calling®) (p. 300). Thomas Nelson. Kindle Edition.

 Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.  —Lb 6:25–26

“The LORD make his face shine upon you and be gracious to you; the LORD turn his face toward you and give you peace.” —NUMBERS 6:25–26

 Zatrzymajcie się, i we Mnie uznajcie Boga wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi! —Ps 46:11

“Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth.” —PSALM 46:10

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. —J 14:27

“Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.” —JOHN 14:27

Discover more from

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading