Tchnienie Jam Jest

Opublikowane przez Marek w dniu

Z Miłości powstałeś…

Nie przestaje mnie zadziwiać troskliwość Boga, matczyna troska, by na tak wiele sposobów docierać do każdego Swojego dziecka i przypominać mu, że pomimo całej historii ludzkiej wiary w oddzielenie oraz całego morza doświadczeń potwierdzających człowiekowi jego stan upadku-oddzielenia, Prawda o nas pozostaje niezmienna. Tchnienie Jam Jest raz dane, dane jest na zawsze, bezpowrotnie, nieodwołalnie, niedualnie. Z Miłości powstałeś do Miłości wrócisz, bo JAM JEST Miłością.

Prostota Miłości

Wiersze Małgosi Szewczyk przyszły do mnie, gdy nastał czas, by się pojawiły. W tak samo piękny łagodny sposób, jak przychodzi każda chwila, której nie chcemy kontrolować ani kształtować. Przyszły z głębokim wzruszeniem rozpoznania Źródła, które postanowiło wołać do nas z Prostotą Miłości oraz Umiłowaniem Prostoty. Bo właśnie ta Prostota, te dziecięce, jakby się wydawało, rymy, wyrażają Głębię, która w zamierzonym kontraście odziera umysł z jego intelektualnych przekonań, złożoności, napuszonych teologii, doktryn, teorii i koncepcji…i otwiera na doświadczanie Boga w sercu, na doświadczanie Obecności, Pokoju, Miłości… stanów poza słowami…

Koncepcyjny Bóg odchodzi…
Zaprawdę Boga Żywego człek
w swym sercu odrodzi.

Jestem na Twoje wezwanie,
Jestem na każde wołanie…
Ta Prawda z iluzji wyzwala!
Zastąp to wszystko, co teraz się dzieje
Tą Prawdą – bo ona niesie nadzieje…
Zamknij swe oczy,
Wsłuchaj się w serce…
Tam skarbiec Mądrości poza koncepcje…

Wiersze Wodą Żywą

Pierwszy wiersz-przesłanie przyszło do Małgosi 1 maja 2010 roku, ostatni w tym zbiorze pochodzi z 1 sierpnia 2020 z godziny 8:33. Wiersze nie mają tytułów, odnotowana jest data i często godzina powstania wierszowanego przesłania. Te wiersze to droga, którą prowadzona jest Małgosia. Teraz, gdy już za chwilę będą dostępne w formie książki, mogą się stać częścią drogi każdego z nas. Każdy wiersz-przesłanie może się stać łykiem Wody Żywej, chwilą Ciszy, chwilą radosnego rozpoznania wołania nas po Imieniu, chwilą błogości Opieki Tchnienia Jam Jest i chwilą powrotów, gdy odejdziemy na chwilę w nieuważność, zamiast prostego, ufnego poddania się Bogu, podania się Życiu, którym On nami żyje.

Oby nasze serca były ufne i otwarte na Bożą Obecność i poddane Jego Prowadzeniu zawsze pamiętając, że „Jest tylko jeden, który jest dobry: Bóg, który jedynie jest Miłością.”

Na fali życia płynąc
pewność w opiekę miej…
Twe życie się odmieni!!!
Byś radość wieczną smakowała
Miłością Boską promieniała i
Światłem Swoim rozświetlała
zakamarki Ziemi tej…
Miej zawsze wiarę w sercu,
bo Życie Cudem jest!

Jam Jest
Jam Jest Drogą, co do celu dotarła…
Jam Jest Prawdą, co iluzję odarła…
Jam Jest Zmartwychwstaniem
do życia Ja Jestem Istnienia…

Sprzedaż książki została zamknięta.

Discover more from

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading