Tchnienie Jam Jest

Opublikowane przez Marek w dniu

Z Miłości powstałeś…

Nie przestaje mnie zadziwiać troskliwość Boga, matczyna troska, by na tak wiele sposobów docierać do każdego Swojego dziecka i przypominać mu, że pomimo całej historii ludzkiej wiary w oddzielenie oraz całego morza doświadczeń potwierdzających człowiekowi jego stan upadku-oddzielenia, Prawda o nas pozostaje niezmienna. Tchnienie Jam Jest raz dane, dane jest na zawsze, bezpowrotnie, nieodwołalnie, niedualnie. Z Miłości powstałeś do Miłości wrócisz, bo JAM JEST Miłością.

Prostota Miłości

Wiersze Małgosi Szewczyk przyszły do mnie, gdy nastał czas, by się pojawiły. W tak samo piękny łagodny sposób, jak przychodzi każda chwila, której nie chcemy kontrolować ani kształtować. Przyszły z głębokim wzruszeniem rozpoznania Źródła, które postanowiło wołać do nas z Prostotą Miłości oraz Umiłowaniem Prostoty. Bo właśnie ta Prostota, te dziecięce, jakby się wydawało, rymy, wyrażają Głębię, która w zamierzonym kontraście odziera umysł z jego intelektualnych przekonań, złożoności, napuszonych teologii, doktryn, teorii i koncepcji…i otwiera na doświadczanie Boga w sercu, na doświadczanie Obecności, Pokoju, Miłości… stanów poza słowami…

Koncepcyjny Bóg odchodzi…
Zaprawdę Boga Żywego człek
w swym sercu odrodzi.

Jestem na Twoje wezwanie,
Jestem na każde wołanie…
Ta Prawda z iluzji wyzwala!
Zastąp to wszystko, co teraz się dzieje
Tą Prawdą – bo ona niesie nadzieje…
Zamknij swe oczy,
Wsłuchaj się w serce…
Tam skarbiec Mądrości poza koncepcje…

Wiersze Wodą Żywą

Pierwszy wiersz-przesłanie przyszło do Małgosi 1 maja 2010 roku, ostatni w tym zbiorze pochodzi z 1 sierpnia 2020 z godziny 8:33. Wiersze nie mają tytułów, odnotowana jest data i często godzina powstania wierszowanego przesłania. Te wiersze to droga, którą prowadzona jest Małgosia. Teraz, gdy już za chwilę będą dostępne w formie książki, mogą się stać częścią drogi każdego z nas. Każdy wiersz-przesłanie może się stać łykiem Wody Żywej, chwilą Ciszy, chwilą radosnego rozpoznania wołania nas po Imieniu, chwilą błogości Opieki Tchnienia Jam Jest i chwilą powrotów, gdy odejdziemy na chwilę w nieuważność, zamiast prostego, ufnego poddania się Bogu, podania się Życiu, którym On nami żyje.

Oby nasze serca były ufne i otwarte na Bożą Obecność i poddane Jego Prowadzeniu zawsze pamiętając, że „Jest tylko jeden, który jest dobry: Bóg, który jedynie jest Miłością.”

Na fali życia płynąc
pewność w opiekę miej…
Twe życie się odmieni!!!
Byś radość wieczną smakowała
Miłością Boską promieniała i
Światłem Swoim rozświetlała
zakamarki Ziemi tej…
Miej zawsze wiarę w sercu,
bo Życie Cudem jest!

Jam Jest
Jam Jest Drogą, co do celu dotarła…
Jam Jest Prawdą, co iluzję odarła…
Jam Jest Zmartwychwstaniem
do życia Ja Jestem Istnienia…

Sprzedaż książki została zamknięta.