Słowo Twoje Panie

Opublikowane przez Marek w dniu

Słowo Twoje Panie leczy

Słowo Twoje Panie uzdrawia

Słowo Twoje rani

Słowo Twoje wskrzesza 

Słowo Twoje przeszywa

Słowo Twoje wybacza

Słowo Twoje wszystko ogarnia

Słowo Twoje wszystko wypala

Słowo Twoje nie zna kompromisu

Miłuje

Słowo Twoje nie zna kompromisu

Miłuje

Słowo Twoje nie zna kompromisu

Miłuje 

Słowo Twoje leczy duszę 

Słowo Twoje krzyżuje ego

Słowo Twoje nie użala się nad

Słowo Twoje nie rozczula się nad

Słowo Twoje Miłuje

Słowo Twoje Wskrzesza

Słowo Twoje wszystko otula

Słowo Twoje wszystko obnaża

Słowo Twoje wszystko zakrywa

Słowo Twoje wszystko obejmuje

Słowo Twoje wszystko wypełnia

Słowo Twoje wszystko niszczy

Słowo Twoje wszystko stwarza

Słowo Twoje wszystko niweczy

Słowo Twoje wszystko wskrzesza

Słowo Twoje wszystko Miłuje

Słowo Twoje oślepia

Słowo Twoje przywraca Wzrok

Słowo Twoje jest bezmiarem

Słowo Twoje jest szczeliną

Słowo Twoje jest Oddechem

Słowo Twoje jest Śmiercią

Słowo Twoje jest Życiem

Słowo Twoje jest Ciemnością

Słowo Twoje jest Światłem

Słowo Twoje jest mieczem

Słowo Twoje jest balsamem

Słowo Twoje jest głazem

Słowo Twoje jest czułością

Słowo Twoje jest cierpieniem trawiącym

Słowo Twoje jest błogością bezkresną

Słowo Twoje jest Obecnością

Słowo Twoje jest Pustką

Słowo Twoje jest Mocą

Słowo Twoje jest Słabością

Słowo Twoje jest piołunem

Słowo Twoje jest Słodyczą

Słowo Twoje rani

Słowo Twoje leczy

Słowo Twoje jest Miłością

Słowo Twoje Panie zawsze jest Twoje

Słowo Twoje zawsze Jest Słowem

Słowo Twoje zawsze Jest

Słowo Jest

JEST

JEST

JEST

……

Discover more from

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading