O nic się nie martwcie…czy zbytnio się nie martwcie?

Opublikowane przez Marek w dniu

Przeczytaj uważnie 4 pierwsze tłumaczenia jednego wersetu Listu do Filipian, a następnie 15 kolejnych tłumaczeń, z różnych wydań Pisma Świętego. Czym się różnią?

Możesz też zobaczyć, jak różnią się tłumaczenia z Mateusza 6,25 i Łukasza 12,22 w różnych edycjach Biblii, które są pierwotnym cytatem słów Jezusa, przywołanych następnie w Liście do Filipian. (Biblia 2000)

Kursywa i wytłuszczenia w cytatach poniżej własne.

1. Biblia Tysiąclecia, wydanie sprzed 2000 roku

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!

A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

List do Filipian 4,6-7; Zob. Mt 6,25; Ł 12,22

2. Biblia Warszawsko-Praska

O nic nie bądźcie zbyt zatroskani, lecz każdą sprawę przedstawiajcie Panu, prosząc usilnie o to, co wam potrzebne, i dziękując [za to, co otrzymacie].

A pokój Boży, który przewyższa wszystko, co człowiek może zrozumieć, będzie strzegł waszych myśli i serc w ich zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem.

List do Filipian 4,6-7; Zob. Mt 6,25; Ł 12,22

3. Biblia Poznańska

 O nic przesadnie się nie troskajcie, lecz wszystkie wasze potrzeby polecajcie Bogu w modlitwie błagalnej [połączonej] z dziękczynieniem. 

A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, niech strzeże w Chrystusie Jezusie serc i myśli waszych.

List do Filipian 4,6-7; Zob. Mt 6,25; Ł 12,22

4. Biblia Lubelska

O nic się [już zbytnio] nie troskajcie, ale w każdej sprawie prośby wasze niech się staną wiadome Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem.

A pokój Boży przewyższający wszelki umysł będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie.

List do Filipian 4,6-7; Zob. Mt 6,25; Ł 12,22

5.Biblia Tysiąclecia, wydanie po 2000 roku !

O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!

A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

List do Filipian 4,6-7; Zob. Mt 6,25; Ł 12,22

6. Biblia Warszawska

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.

A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

List do Filipian 4,6-7; Zob. Mt 6,25; Ł 12,22

7. Edycja Świętego Pawła

O nic się nie martwcie, lecz we wszystkim przedstawiajcie wasze prośby Bogu, modląc się i błagając z dziękczynieniem.

A pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. 

List do Filipian 4,6-7; Zob. Mt 6,25; Ł 12,22

8. Biblia Gdańska

 Nie troszczcie się o żadną rzecz, ale we wszystkiem przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem żądności wasze niech będą znajome u Boga.

A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

List do Filipian 4,6-7; Zob. Mt 6,25; Ł 12,22

9. Nowa Biblia Gdańska

Ani jeden niech się nie troszczy, ale w każdej modlitwie i prośbie z dziękczynieniem, niechaj wasze żądania będą poznane w obecności Boga.

A pokój Boga, który przewyższa każdy sposób myślenia, będzie stał na straży waszych serc oraz waszych zamiarów w Jezusie Chrystusie.

List do Filipian 4,6-7; Zob. Mt 6,25; Ł 12,22

10. Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu.

A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. 

List do Filipian 4,6-7; Zob. Mt 6,25; Ł 12,22

11. Biblia Brzeska

Nie starajcie się ni ocz, ale we wszytkim przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem niech żądania wasze będą znaczne u Boga.

A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie obrona sercam waszym i myslam waszym przez Jezusa Krystusa.

List do Filipian 4,6-7; Zob. Mt 6,25; Ł 12,22

12. Biblia Jakuba Wujka

Nie troszczcież się ni ocz, ale we wszelkiej modlitwie i prośbie z dziękowaniem niech żądania wasze będą u Boga oznajmione.

A pokój Boży, który przewyższa wszelki smysł, niechaj strzeże serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. 

List do Filipian 4,6-7; Zob. Mt 6,25; Ł 12,22

13. Biblia Mesjańska

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. 

A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Isusie.

List do Filipian 4,6-7; Zob. Mt 6,25; Ł 12,22

14. Biblia w przekładzie Nowego Świata

O nic się nie zamartwiajcie, ale we wszystkim niech wasze gorące prośby zostaną przedstawione Bogu w modlitwie i błaganiu wraz z dziękczynieniem; 

a pokój Boży, który przewyższa wszelką myśl, będzie strzegł waszych serc i władz umysłowych przez Chrystusa Jezusa. 

List do Filipian 4,6-7; Zob. Mt 6,25; Ł 12,22

15. Słowo Życia

O nic się nie martwcie, ale ze wszystkim zwracajcie się do Boga. Proście Go, ale i dziękujcie.

A wtedy Jego pokój, przekraczający najśmielsze wyobrażenia, będzie dzięki Chrystusowi stał na straży waszych serc i umysłów.

List do Filipian 4,6-7; Zob. Mt 6,25; Ł 12,22

16. Przekład dosłowny

Przestańcie martwić się o cokolwiek, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem przedstawiajcie wasze prośby Bogu.

A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie.

List do Filipian 4,6-7; Zob. Mt 6,25; Ł 12,22

17. Przekład Literacki

Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu.

A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli.

List do Filipian 4,6-7; Zob. Mt 6,25; Ł 12,22

18. Biblia Toruńska

Nie troszczcie się o nic, ale w każdej modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem, prośby wasze niech są znane Bogu.

A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie.

List do Filipian 4,6-7; Zob. Mt 6,25; Ł 12,22

19. Biblia Pierwszego Kościoła

O nic się nie martwcie, lecz w każdej modlitwie i prośbie niech wasze potrzeby będą z wdzięcznością przedstawiane Bogu.

A pokój Boży, ogarniający każdą myśl, będzie strzegł waszych serc i waszych dążeń w Chrystusie Jezusie.

List do Filipian 4,6-7; Zob. Mt 6,25; Ł 12,22

Źródło od 1-18: Biblia 2000.

19 tłumaczeń tego samego tekstu biblijnego z Listu do Filipian;

4 razy mamy się zbytnio nie troszczyć; zbytnio? Czyli jak?

15 razy mamy się w ogóle nie troszczyć ani martwić;

Wybór należy do mnie i tylko do mnie…

Dobrze jednak pamiętać, że nie chodzi o wybór intelektualny, ideologiczny. Chodzi o moją wewnętrzną postawę czyli o zaufanie Bogu, które przekracza ludzki rozsądek czyli ego, czyli naszą fałszywą tożsamość. To ego właśnie włożyło w tłumaczenie biblijnego tekstu małe słówko „zbytnio” czy „przesadnie”. Dla świata nie martwić się w ogóle, to szaleństwo i nieodpowiedzialność. Tak, święci za życia często byli uważani za szaleńców.

Wybór więc należy do mnie. Każdego dnia, każdej godziny, każdej chwili. Troszczyć się, czy się nie troszczyć? Martwić się, czy się nie martwić. Ufać, czy nie ufać?

Wszak jeśli nie będę się troszczył i zaufam całkowicie Bogu, to pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł mego serca i myśli, będzie ogarniał każdą myśl w Chrystusie Jezusie. Bardzo praktyczna duchowa rada. Zaufaj, a doświadczysz Pokoju Boga.

Ale jak to zrobić? Jak przejść od martwienia się do błogiego stanu ufności bezwarunkowej, poza okolicznościami, poza wszelkimi uwarunkowaniami, tu i teraz, zawsze?

Właśnie po to żyjemy, aby to odkryć. Jesteśmy tutaj po to, aby odnaleźć naszą drogę do absolutnej ufności Bogu, drogę do bezwarunkowego bezpieczeństwa, pokoju i życia w Bogu. Nie ma innego celu. I Bóg każdego z nas do tej ufności doprowadzi.

Ojcze, dokąd pójdziemy? Przecież tylko w Tobie jest Życie, Pokój, Radość i Miłość niepojęta dla rozumu, ale zdolna wypełnić serce. I raz przepełnione Twą Miłością, Ojcze, nie potrafi już żyć inaczej, jak tylko rozdając tę Miłość i Pokój wszystkim – zawsze i wszędzie. Bo im serce więcej rozdaje, tym więcej otrzymuje.

Jezu, dziękuję. Jezu, Bracie i Przyjacielu, prowadź…