Jezus mówi do ciebie…

Opublikowane przez Marek w dniu

Daj mi poznać Twoje drogi….

Jakby na potwierdzenie treści poprzedniego wpisu, o indywidualnym prowadzeniu nas przez Boga, Jeszua przynosi dzisiaj (30 grudnia) słowo poprzez Sarę Young, której podyktował książkę „Jezus mówi do ciebie”. Poniżej treść w oryginale i w tłumaczeniu Lucyny Wierzbowskiej.

I AM LEADING YOU along a way that is uniquely right for you. The closer to Me you grow, the more fully you become your true self—the one I designed you to be. Because you are one of a kind, the path you are traveling with Me diverges increasingly from that of other people. However, in My mysterious wisdom and ways, I enable you to follow this solitary path while staying in close contact with others. In fact, the more completely you devote yourself to Me, the more freely you can love people.

Marvel at the beauty of a life intertwined with My Presence. Rejoice as we journey together in intimate communion. Enjoy the adventure of finding yourself through losing yourself in Me.

Young, Sarah. Jesus Calling – Deluxe Edition Pink Cover (Jesus Calling®) (p. 381). Thomas Nelson. Kindle Edition. 

PROWADZĘ CIĘ ścieżką, która jest właściwa tylko dla ciebie. Im bliżej Mnie kroczysz, tym bardziej uwalniasz swoje prawdziwe „ja” – stajesz się tym, kim chciałem, byś był, stwarzając cię. Ponieważ jesteś jedyny w swoim rodzaju, droga, którą idziemy, coraz bardziej oddala się od innych ścieżek. Jednak w swojej nieodgadnionej mądrości i w tylko sobie znany sposób pozwalam ci odbywać tę samotną podróż w bliskim kontakcie z innymi. Tak naprawdę to im bardziej Mi się oddajesz, tym swobodniej możesz kochać innych.

Zachwyć się pięknem życia przesyconego Moją Obecnością. Raduj się naszą wspólną, intymną podróżą. Ciesz się przygodą, jaką jest odnajdywanie siebie poprzez oddawanie się w Moje ręce.

Sarah Young, Jezus mówi do ciebie, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2014, s.378