Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

Opublikowane przez Marek w dniu

Kto nas wyłączy z miłości Chrystusa? Może udręka, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy jakaś groźba, czy miecz?

(…)

I jestem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani żadne inne stworzenie nie potrafi nas wyłączyć z miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Rz 8, 35; 38-39

Kolejny dzień, kolejny jedyny czas, jaki jest mi dany – TERAZ. Teraz mogę osądzać, lękać się, oburzać. Ale również Teraz mogę wybaczać, szukać wpierw Królestwa Pokoju, słuchać Głosu i działać tak, jak mam działać TERAZ. Siedzieć i modlić się TERAZ. Oddychać i medytować TERAZ. Wybaczać sobie osądy siebie samego i moich bliźnich TERAZ. Pisać, jeśli mam pisać. Czytać, jeśli mam czytać. Siedzieć, jeśli mam siedzieć. Działać, jeśli mam działać. I pamiętać, przede wszystkim pamiętać, że jestem niczym jako ego i wszystkim jako Dziecko Boga, TERAZ i tylko TERAZ i zawsze będę Tym Dzieckiem. I nie w deklaracjach, w mądrych zdaniach, w afirmacjach, w wywodach, w wypowiedziach, w tym, co właśnie piszę, lecz w ciszy, w zamilknięciu. W przyzwalaniu. W poddaniu się. W wybaczaniu sobie złudzeń. W wybaczaniu światu iluzji mocy, zagrożenia, zniewolenia.

Jeśli Bóg z nami wszystkimi, któż przeciwko nam? Kto nas wyłączy z Miłości? …..ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce,  ani co wysokie, ani co głębokie, ani żadne inne stworzenie nie potrafi nas wyłączyć z miłości Boga.

„Odwróć więc łagodnie
swe ucho od zgiełku,
w którym byłeś tak długo zanurzony.
Odwróć się łagodnie i usłysz Mój wołający głos:
Droga jest teraz przed tobą
i stół jest zastawiony.
Nasz Ojciec czeka na nas.
Wejdź w ciszę,
niech ta podróż się skończy.
Tylko jeden mały krok dzieli cię od
zwrócenia się do Mnie i usłyszenia Mnie.
Chodź, powiadam ci, chodź!

Jeszua, Listy Jeszuy