Grzeszni czy święci?

Opublikowane przez Marek w dniu

Parę słów refleksji w temacie, który może budzić wątpliwości i potrzebę polemiki, a z drugiej strony jest bardzo ważnym i głębokim pytaniem Człowieka.

Discover more from

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading