Doświadczenie Jedności – zapowiedź nowej książki

Opublikowane przez Marek w dniu

Opowieść o Przebudzeniu

Jak napisać książkę o swoim własnym PRZEBUDZENIU? 

Za Przebudzeniem tęsknią wszyscy, którzy zdążają jedną z dróg do Boga. Tej tęsknoty nie da się precyzyjnie zdefiniować, czy opisać słowami, lecz każdy, kto jej doświadczył, wie, o czym mówimy. Tęsknota za Bogiem, to sam Bóg wołający do nas w naszym sercu. Tęsknota za Bogiem to Miłość, która przywołuje Samą Siebie, która woła nas, abyśmy się w końcu Przebudzili. 

A co to oznacza Przebudzić się? No właśnie, czy można opisać, czym jest Przebudzenie, zanim nastąpi? Czy ma się o nim pisać, kiedy już nastąpiło?

Rozświetlanie drogi innym

Joa, autorka książki „Doświadczenie Jedności” przeszła swą drogę do Przebudzenia i wiedziała, że jej zadaniem jest dać temu świadectwo, nie po to, by jedynie zaciekawić fascynującą historią, lecz by rozświetlić drogę dla innych. Przebudzenie nie prowadzi do wyjątkowości przebudzonego stanu, lecz do doświadczenia Jedności Boga i Jego Stworzenia.

Napisać takie zdanie to jedno, a doświadczyć tej Jedności to drugie. I właśnie książka Joa jest świadectwem przejścia przez takie doświadczenie – Doświadczenie Jedności.

Książka ta jest ŻYWĄ ENERGIĄ, która PRZEMAWIA.
Z chwilą mojego PRZEBUDZENIA wiedza, jaką
uzyskałam, jest już w PRZESTRZENI dostępna
i rozświetla innym drogę.

Książka „Doświadczenie Jedności” jest w istocie żywą energią. Obcowanie z nią nie pozostawi nikogo bez wsparcia na miarę naszego pragnienia powrotu do Boga.

Posłuchaj Serca

Czuję ogromną radość, że już niedługo będę mógł oddać w Wasze ręce książkę Joa, „Doświadczenie Jedności”. Wsłuchaj się we własne serce, czy jesteś zaproszony do jej przeczytania. A jeśli tak, to…

czytaj ją SERCEM, gdyż jest ona przekazem
MIŁOŚCI.

Książka ta nie jest autobiografią.
Na próżno w niej szukać chronologii.
Jest ona świadectwem mojej drogi.
Procesu przemiany, a także przekazem tego, co w ŚWIECIE DUCHA odkryłam.
DUCH przemawiał, RODZINA ŚWIETLISTA wspierała, a ja słowa zapisywałam.
Książka ta powstała w ciągu kilku dni na początku 2020 roku,
w czasie mojego PRZEBUDZENIA.
KONIEC i POCZĄTEK.
Moje życie na Ziemi stało się ŻYWĄ KSIĘGĄ,
w której zapisane są kluczowe dla mojego rozwoju doświadczenia w formie OBRAZU oraz uczucia, które im towarzyszyły.
Do tej KSIĘGI mogę zaglądać w dowolnej chwili, ale nią już nie JESTEM.
Wszystko, co wydarzyło się pomiędzy tymi przełomowymi doświadczeniami, jest
jak zapisany drobnym druczkiem przypis.
Trudność sprawia jego rozczytanie.
I nawet nie ma woli, by tam zaglądać, przecież ważniejsze jest
DOŚWIADCZANIE.
Książka czekała przez kilka miesięcy,
aż poczułam, że nadszedł czas,
aż poczułam, że znalazłam właściwego CZŁOWIEKA, który ją udostępni.
Proszę czytajcie ją SERCEM, gdyż jest ona przekazem
MIŁOŚCI.

Joa, Doświadczenie Jedności

Idź do Sklepu

Kategorie: Zapowiedzi