Autentyczność przekazów Jeszuy

Opublikowane przez Marek w dniu

Być może zastanawia cię, skąd pewność, że Jeszua przekazujący swe przesłania przez Jayema, to Jeszua, Jezus z Nazaretu.

Pytanie to można postawić w stosunku do wszystkich przesłań, jakie Jeszua kiedykolwiek przekazał lub przekazuje przez osoby, które otworzyły swe serce i umysł na bezpośredni z Nim kontakt.

Jeden Jeszua mówiący przez wielu

Jeśli ograniczymy się tylko do XX i XXI wieku,  możemy obok Jayema wymienić między innymi: księdza Dolindo Ruotolo, siostrę Faustynę Kowalską, księdza Gaston Courtois, Sarę Young, Carvera Alana Amesa, Gabrielę Bossis czy Alicję Lenczewską, która, nota bene,  przesłania Jezusa spisywała w tym samym okresie, w jakim Jayem był kanałem przesłań Jeszuy. Świadectwo, Alicji Lenczewskiej powstało w latach 1985-1989. Słowo pouczenia, Alicja spisywała w latach 1992 do 2010. Jeszua rozpoczął pracę z Jayemem od Listów Jeszuy, które powstały w latach od 1987 do 1989. Przesłanie Droga Sługi przekazane zostało w latach 1990-1993. Trylogia Drogi Mistrzostwa powstawała przez okres trzech lat 1995-1997.

Jeden Jeszua mówiący przez wielu. Ten sam przekaz choć w różnych formach. Każdy z przekazów ma swoją grupę odbiorców, swój zakres oddziaływania, ale słowa płyną z tego samego Źródła.

Jezus: „Nikt nie zna całej Prawdy i nie ma bezwzględnej racji – tylko Bóg, który objawia taką cząstkę, jaka danej osobie w danym czasie jest potrzebna – o ile ona tego pragnie i oczekuje. Objawia w taki sposób, jaki ona może przyjąć.
Dlatego ta sama Prawda w różnym czasie, różnym osobom może być objawiana inaczej.
Nie jest ważna forma objawienia[,] lecz istota. Celem każdego objawienia jest nawrócenie i coraz głębsze przylgnięcie do Boga osoby, która objawienie otrzymała, osób, którym je ma przekazać(,) lub za którymi ma się wstawiać.”

Alicja Lenczewska, „Słowo pouczenia”.

Zobacz również odpowiedź Jeszuy na pytanie Tômy, kolejnej osoby, przez którą komunikuje się Jeszua. Tôma pytał o różnice w przesłaniach odnosząc się właśnie do przesłań spisywanych przez Alicję Lenczewską: Różnice w przesłaniach Jeszuy .

I co z tą autentycznością?

Ale wróćmy do pytania o autentyczność. Po czym rozpoznajemy autentyczność przesłań Jeszuy. Nie chodzi mi o zewnętrzny znak imprimatur, czy inną formę zewnętrznego zapewniania, czy gwarancji, że dany tekst pochodzi z prawowitego źródła. Taki zewnętrzny stempel może co najwyżej uspokoić podejrzliwe i niepewne ego, ale nie jest w stanie sprawić, że słowa Jezusa są Jego słowami, ani też nie jest w stanie odebrać słowom Jezusa ich autentyczności. Historia ks. Dolindo Ruotolo jest jednym z wymownych przykładów. Fakt, że książki ks. Dolindo przez wiele lat były, decyzją Świętego Oficjum, na indeksie ksiąg zakazanych, nie spowodował, że słowa Jezusa czy Maryi przekazane ks.Dolindo, nie były Ich słowami. Święte Oficjum jedynie blokowało dostęp do tych słów, a nie ustanawiało lub odbierało im ich prawdziwość.

Żywe doświadczenie

Co zatem jest znakiem autentyczności? Żywe doświadczenie. Po owocach ich poznacie. Jeszua, który przychodzi przez te wymienione osoby i wiele jeszcze innych, nie przychodzi z głoszeniem moralitetów, nie przychodzi, by utwierdzać w przekonaniach o nieomylności tej czy innej instytucji, nie przychodzi z teologicznymi wykładami, nie cytuje Biblii, by udowadniać coś niewierzącym. Jeszua przychodzi z Miłością. Syn Miłości przychodzi do swych braci i sióstr, Dzieci Miłości i wszystko, co robi, co mówi, co przekazuje, wszystko ma moc przemiany umysłu i serc, przemiany całego życia. Jeszua prowadzi poza koncepcje ku żywemu doświadczeniu.

Ku wnętrzu duszy

Być może miałeś doświadczenie słuchania jakiś homilii, gdzie jeden ksiądz mówił: „Bóg jest Miłością” i nic w tobie się nie poruszyło, usłyszałeś jedno z wielu teologicznych stwierdzeń. Przy innej okazji inny ksiądz powiedział „Bóg jest Miłością” i cały kościół płakał.  Czułeś, jak łzy napływają ci do oczu, czułeś niezrozumiałą tęsknotę, wzruszenie, obecność, pewność, że Bóg cię kocha. To samo zdanie wypowiedziane ustami teologa, odwołuje się do powierzchni intelektu.  To samo zdanie wypowiedziane z serca, z głębi doświadczenia Miłości, niesie tę Miłość, Jej moc, która dociera poza intelekt do wnętrza duszy i przemienia nas.

Po owocach ich poznacie….

A czym się ta przemiana objawia? Rosnącym pokojem wewnętrznym, radością, łagodnością, poczuciem Opieki, coraz większą cierpliwością do siebie i innych, coraz większą łatwością wybaczania sobie i braciom, ufnością, coraz większą ufnością, że Bóg troszczy się o mnie, a stąd coraz bardziej potrafię dopuszczać wszelkie wydarzenia, przyzwalać na wszelkie niezaplanowane scenariusze i doświadczać owoców tak przejawiającej się ufności.

Różna wrażliwość na różnych etapach

Autentyczność przekazów Jeszuy kryje się więc w samym doświadczeniu, ku któremu te przesłania prowadzą. Nie oznacza to jednak, że każdy, kto słucha, czy czyta przesłań Jeszuy, czy to przekazanych przez Jayema, czy to przez s.Faustynę, czy Alicję Lenczewską będzie automatycznie, czy magicznie doznawał stanów mistycznych. Jesteśmy w różnych momentach naszej podróży do Domu. Jesteśmy prowadzeni indywidualnie i nie wszystkie drogi przemawiają do nas na danym etapie. Czasami po latach wracamy do danych przesłań i doznajemy głębokich poruszeń, jakie wcześniej były dla nas kompletnie niedostępne.

Dar Bożego Dziecięctwa

Jeszua jest kochanym, troskliwym, radosnym, pełnym mocy Miłości Bratem, starszym Bratem, który z Miłością i z ogromnym współczuciem patrzy w oczy każdego, KAŻDEGO z nas. Nie ma znaczenia, jak sami osądzamy nasze wnętrze, jak wiele odczuwamy w nas winy i czy według nas zasługujemy na jego Miłość i Przyjaźń. Jeszua przychodzi, żeby zapewnić nas o naszym Bożym Dziecięctwie, którego nie da się stracić, bo dał nam je Bóg. I tylko arogancja i pycha fałszywego ja, naszego ego, chce nas przekonać, że jesteśmy w stanie zniszczyć Boże Stworzenie. Można nie chcieć przyjąć naszego Bożego Dziecięctwa, można się przed Nim opierać, ale Jeszua nigdy nas nie opuści, a Ojciec cierpliwie czeka i wie, że Jego dzieci w końcu wrócą do Domu.

A Ojciec zwyczajnie czeka,
trwając w pełni czystości swego Światła,
nie widząc nic prócz wspaniałości
swego Syna,
czekając aż obudzi się 
ten, który leży we śnie pogrążony.

Jeszua, Droga Sługi